Mẹ và bé

Tinh hoàn lạc chỗ là bệnh gì?

11. Tinh hoàn lạc chỗ

Đây là hiện tượng thưòng xuyên không thấy có một bên (inh hoàn ở trong bìu dái. Khuyết tật này khác với tinh hoàn (li động là tinh hoàn thay đổi vị trí giữa bìu dái và vòng bẹn (lo ảnh hưởng của những yếu tố này khác, đặc biệt là xúc

cảm. Tinh hoàn di động không mang tính chất bệnh lý, còn tinh hoàn lạc chỗ là một dị dạng bẩm sinh thực sự, vì nó thường bị hư hỏng về mặt sinh dục. Bên tinh hoàn không bị lạc chỗ (đã ở trong bìu dái), cũng nhiều khi bị tổn thương tương tự. Người ta thường chờ đến năm đứa bé lên 10-12 tuoi, tức là vào lúc sắp tới thời kỳ dậy thì, để điều trị bằng phương pháp giải phẫu đưa tinh hoàn xuống đúng vị trí bình thường vả cố định nó ở trong bìu dái. Mặc dù như vậy, sự tạo tinh trùng sau này vẫn có nguy cơ… yếu kém, hậu quả vô sinh sẽ lốn nếu cả hai tinh hoàn đều bị lạc chỗ.